dfn-instruments

VO 27A* ve VO 27D
NAZİK, EKONOMİK VE KULLANICI DOSTU

DFN vakumlu fırınında kurutma işlemi; gıda maddelerinden kozmetiklere, laboratuvar gereçlerine, deneysel örneklere, taneciksel yapılara, kağıtlara, elektronik bileşenlere, baskılı devre kartlarına, talaşlı imalat parçalarına ve enjeksiyon kalıplarına kadar farklı uygulama alanları bulunmakta ve ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Kimyasal dirence sahip diyafram vakum pompaları ile bir kaç mbar vakum değerine kadar inerek, bu yelpazeyi daha da genişletmek mümkündür. DFN, özellikle ülkemizde ihtiyaç duyulan değişen çalışma koşullarına rağmen, sorun çıkarmadan kullanılabilecek basit kontrol arayüzüne sahip bir vakum kurutma fırını hedelemiş ve bu ürünü tasarlamıştır. Dört konumlu anahtar ile ısıtma, ısıtma+vakum, asal gaz ile vakum kırma ve gaz tahliye konumları ile son derece basit ve sorun çıkarmayan bir kontrol ara yüzü sunmaktadır. Cihazın arka bölümünde yer alan 220V bağlantı ile vakum pompasının çalıştırılması, yine arka kapakta yer alan girişler ile asal gazın kabin içerisine beslenmesini ve gaz tahliyesini sağlayan iki solenoid vananın ön üst panelde yer alan anahtar ile kontrol edilmesi mümkündür.

Kısaltılmış Isınma Süresi

Yüksek miktarlarda malzemelerin kurutulması süreçlerinde ısınma süresinin kısalığı ve ısıtma gücünün yüksekliği oldukça önemlidir. DFN, rakiplerine göre en az yarısı kadar olan ısınma süresi ile bir çalışma günü içerisinde bir den fazla kurutma ve vakum çevrimini gerçekleştirmenize olanak sağmaktadır.

Benzersiz Hassasiyet: Direkt Isıtma için DFN Kontrol Algoritması

Vakum kabinini homojen bir şekilde saran ısıtıcılar bir algoritma ile kontrol edilir. Bu algoritma DFN’e özgü olup, kabin dış ve iç sıcaklığını kontrol eden iki farklı dijital kontrolcu vasıtasıylatarafından kontrol edilir. Bu kontrol yöntemi, kabin sıcaklığı ile örnek sıcaklığı arasındaki farkın büyümesine izin vermeden kontrollü bir ısıtma profilinin oluşmasını sağlar. Kontrol algoritması, farklı miktarlar ve nem oranlarına sahip yüklere duyarlı tepkiler oluşturarak, vakum altındaki kurutma sırasında sıcaklığın sabit kalmasını mümkün kılar. Bu yöntem kabinden ısıtmalı etüvler için bugüne kadar gözlenen en düşük sıcaklık dağılımını verecek şekilde geliştirilmiştir. Daha düşük sıcaklık profilleri için lütfen raf ısıtmalı ve PLC kontrollü VO27D modelimiz için fiyat teklifi isteyiniz. DFN algoritması ile kabin sıcaklığının kontrollü bir şekilde artırılması, kullanılan kapak contasının üst sıcaklık sınırlarının altında çalışılmasını sağlayarak, contanın kimyasal bozunmaya uğramasını dolayısıyla ömrünün kısalmasını engellemektedir.

Isı Camlı Ön Kapak

DFN vakum kurutma fırını, raf sıcaklık homojenliğini sağlamak amacı ile ısı kayıplarının minimize edildiği rakiplerinde olmayan ön kapak yapısı ile büyük avantajlar sağlar. Üç tabaka temperli camdan oluşan ısı cam yapısı, vakum altında gerekli mekanik dayanıklılığı sağlarken, yüksek sıcaklığa dayanaklı silikon ile desteklenen iki bölmeli yapısının yarattığı ısı yalıtımı ile kayıplar minimize etmiştir. Böylelikle raf sıcaklık homojenliği sağlanırken, kullanıcının cam ile temasında göreceği zararda minumuma indirilmiştir.